نقشه انفجاری

لیست پیچ گوشتی اطلس کوپکو LUD22 

مدلمحدوده گشتاورمصرف هوای آزاد
پیچ گوشتی اطلس کوپکو LUD22 HR36 الی 10 کیلوگرم17 cfm
پیچ گوشتی اطلس کوپکو LUD22 HR511.24 الی 22 کیلوگرم17 cfm
پیچ گوشتی اطلس کوپکو LUD22 HR1220.4 الی 48.17 کیلوگرم17 cfm
پیچ گوشتی اطلس کوپکو LUD12 HRX23.99 الی 10.02 کیلوگرم14 cfm
پیچ گوشتی اطلس کوپکو LUD12 HRX58.02 الی 20.04 کیلوگرم14 cfm
پیچ گوشتی اطلس کوپکو LUD12 HRX814.06 الی 31.78 کیلوگرم14 cfm
پیچ گوشتی اطلس کوپکو LUD12 HRX2-M3.99 الی 10.02 کیلوگرم15 cfm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *