واحد مراقبت هوا

واحد مراقبت هوا

واحد مراقبت هوا

هوای فشرده شده توسط کمپرسور حاوی بخار آب، ذرات ریز غبار، ذرات خورنده، انواع باکتری و ذرات بسیار ریز روغن است که در ترکیب با یکدیگر، مادهای لجن مانند با خاصیت اسیدی بر جا می‌گذارند. لایه‌ای از این مواد در داخل و خارج تجهیزات لوله‌ها و قسمت‌های حساس تجهیزات هوای فشرده به سرعت تشکیل شده و باعث آسیب رسانیدن جدی به تجهیزات هوای فشرده، شیرهای پنوماتیکی، جک‌ها و قسمت‌های مشبک با سوراخ‌های ریز می‌شود. برای حل این مشکل با نصب میکروفیلتر و تعویض به موقع آنها می‌‌توانید از تشکیل این رسوب اسیدی در داخل تجهیزات جلوگیری به عمل آورید.

StumbleUponEmail