واحد مراقبت هوا

توضیحات

واحد مراقبت هوا

واحد مراقبت هوا

هوای فشرده شده توسط کمپرسور حاوی بخار آب، ذرات ریز غبار، ذرات خورنده، انواع باکتری و ذرات بسیار ریز

روغن است که در ترکیب با یکدیگر، ماده‌ای لجن مانند با خاصیت اسیدی بر جا می‌گذارند. لایه‌ای از این مواد در

داخل و خارج تجهیزات لوله‌ها و قسمت‌های حساس تجهیزات هوای فشرده به سرعت تشکیل شده و باعث آسیب

رسانیدن جدی به تجهیزات هوای فشرده، شیرهای پنوماتیکی، جک‌ها و قسمت‌های مشبک با سوراخ‌های ریز

می‌شود. برای حل این مشکل با نصب میکروفیلتر و تعویض به موقع آنها می‌‌توانید از تشکیل این رسوب اسیدی

در داخل تجهیزات جلوگیری به عمل آورید.