ترکمتر

ترکمتر چیست و انواع آن

ترکمتر چیست؟ ترکمتر یا گشتاور سنج به هرگونه نیرو یا مجموعه نیروهایی گفته می شود که به هر وسیله ای […]