روغن زن پشت دستگاه GAS-11A

توضیحات

روغن زن پشت دستگاه GAS-11A

روغن زن پشت دستگاه GAS-11A

وظیفه‌ این ابزار تزریق روغن درون ابزار بادی است. وجود روغن به عنوان روان کننده‌ی حرکت،

عامل کاهش خوردگی و کم شدن اصطکاک بین قطعات ابزار و ماشین‌های مکانیکی ضرورت دارد.

ابزار آلات بادی بدون وجود روان کننده‌ی روغن به سرعت دچار فرسودگی و خرابی خواهند شد.

روش روغن‌ کاری در این سیستم به این صورت است که روغن در مخزن شیشیه ای ریخته می‌شود و

حرکت هوای فشرده در داخل مخزن باعث حمل روغن به صورت مداوم به داخل دستگاه می‌شود.

روغن مورد استفاده در ابزار آلات باید از روغن ۱۰ موتور سیکلت و یا روغن چرخ خیاطی می باشد.