دستگاه رطوبت گیر کره ای

توضیحات

رطوبت گیر پمپ باد کره ای

کمپرسور ها در انواع مختلف هنگام تولید باد رطوبت در آن موجود است و در درون مخزن و لوله کشی

جریان پیدا می کند. در آن می ماند و این امر موجب صدمه زدن به دستگاه می شود. برای جلو گیری از این امر

می توان از وسایل و تجهیزات با توجه نوع کمپرسور و لوله کشی های انجام شده استفاده کرد.

وسایلی که برای این کار استفاده می شود، مانند خشک کن(Dryer) ،

تله آب گیر، رطوبت گیر، واحد مراقبت می باشند. لازم به توضیح است که با این مراقبت های انجام گرفته

باز هم مقداری از رطوبت در دستگاه باقی می ماند که این امر بوسیله اسپری های مخصوص به صورت

هفتگی می توان رطوبت باقی مانده را از دستگاه خارج نمود.