تیپ درسر آرو ۷۱۶۵B

تیپ درسر آرو
تیپ درسر آرو ۷۱۶۵B
تیپ درسر دستگاهی است جهت تیز کردن نوک الکترود مسی استفاده می گردد. در زمان استفاده مداوم از الکترود مسی نقطه جوش، نوک آن جرم گرفته و به وسیله قوس مغناطیسی دفرمه شده و معیوب می شود، بنابراین جوش های داده شده دچار مشکل می گردد و فاقد کیفیت می باشد.
تیغه های تیپ درسر از الماس ازکیفیت  بسیار بالایی برخوردار است که هنگام تیز کردن به آسانی خورده نمیشود. لذا از این دستگاه جهت تمیز کردن نوک الکترود مسی در موقع جوشکاری استفاده می گردد.
ابزار آلات بادی آرو آمریکایی بوده که توسط کمپانی اینگرسولرند خریداری شده است.