بکس بادی ۳/۴ اینگرسولرند IR261

توضیحات

بکس بادی ۳/۴ اینگرسولرند IR261

بکس بادی ۳/۴ اینگرسولرندIR261

مدل: IR-261

مکانیزم : دو ضربه زن

سایز درایو : ۳/۴ اینچ

نهایت سرعت: ۵,۵۰۰ rpm

قدرت: ۱,۴۹۱ Nm

۱,۲۰۰ ft.lb

وزن: ۵,۶ kg

طول: ۲۲۴ mm

سایز شیلنگ: ۱۰mm

فشار باد: ۹۰ psi