بکس بادی ۱ اینگر سولرند IR-271

توضیحات

بکس بادی ۱ اینگر سولرند IR-271

بکس بادی ۱ اینگر سولرند IR-271

مدل: IR-271

مکانیزم : تک ضربه زن

سایز درایو : ۱ اینچ

نهایت سرعت: ۵,۵۰۰ rpm

قدرت: ۱,۴۹۶ Nm

۱,۱۰۰ ft.lb

وزن: ۵,۶۷ kg

طول: ۲۲۶ mm

سایز شیلنگ: ۱۰mm

فشار باد: ۹۰ psi