بکس بادی ۱/۲-۲ اینگرسولرند IR5982A1

توضیحات

بکس بادی ۱/۲-۲

بکس بادی ۱/۲-۲  اینگرسولرند IR5982A1

مدل: IR-5982A1

مکانیزم : دو ضربه زن

سایز درایو : ۱/۲-۲ اینچ

نهایت سرعت: ۸۳۰rpm

قدرت: ۲۷,۱۲۰Nm

۱۰,۰۰۰ft.lb

وزن: ۵۴,۵kg

طول: ۶۴۵mm

سایز شیلنگ: ۱۰mm

فشار باد: ۹۰ psi