بکس بادی ۱/۲ اینگرسولرند IR231C

توضیحات

بکس بادی ۱/۲ اینگرسولرند

بکس بادی ۱/۲ اینگرسولرند

بکس بادی ۱/۲ اینگرسولرند IR231C

مدل: IR-231C

مکانیزم : دو ضربه زن

سایز درایو : ۱/۲ اینچ

نهایت سرعت: ۸,۰۰۰ rpm

قدرت: ۸۱۳ Nm

۶۰۰ ft.lb

وزن: ۲,۳۶ kg

طول: ۱۸۵ mm

سایز شیلنگ: ۱۰mm

فشار باد: ۹۰ psi