پیچ گوشتی برقی شات آف

پیچ گوشتی های ترکمتردار برقی کیلواس KILEWS

پیچ گوشتی ترک دار برقی کیلواس SCREWDRIVER

پیچ گوشتی شاتاف کنترل برقی کیلواس

پیچ گوشتی استپ دار برقی

پیچ گوشتی مستقیم بادی کیلواس KILEWS  جهت بستن پیچ در قدرت های مختلف (NM) و گشتاورهای مورد نظر کاربران تولید شده است.

پیچ گوشتی ترک دار کیلواس  جهت سهولت تولید با قدرت های مختلف و کارایی بیشتر تولید گردیده که در زمینه های خودروسازی، کشتی سازی، موتور سیکلت و … کاربرد دارد.

ابزار آلات کیلواس با کد SK  شروع می شود و دارای قابلیت استفاده برای صنایع ساخت چراغ خودرو، مهتابی،دربند بطری، برد های الکترونیکی  و … دارد.