پولیش سنگ آبی و بادی

مدل:   GPW-218-L

سایز محور: 5/8”-11,M14

 سایز پد: 3” یا 4”

سرعت نهایی: 5000 rpm

قدرت: 0.43 HP

طول دستگاه: 250 mm

مصرف باد: 0.42m ᶟ/min(14.8cfm)

هوای ورودی: ¼”

سایز شیلنگ: 6.5 mm

میزان صدا: *64 Dba

لرزش: *<2.5 m/sec ²

فشار باد مصرفی:     *90psi