پایه پخ زن سنگ

مدل: GPW-A01

زاویه پخ زنی: 15  ̴ͦ45 ͦ

عمق زاویه:  0.1   ̴ 10mm

بیشترین سایز پد: 4” (10mm)

وزن:2.02 Kgs

طول: 200mm

عرض: 190mm

ارتفاع: 170mm

این پایه مکمل دستگاه GPW-218L  می باشد و برای پخ زدن لبه انواع سنگ مانند کوارتز،کورین گرانیت و…استفاده می شود.