الکترود تیز کن بادی

تیپ درسر دستگاهی است جهت تیز کردن نوک الکترود مسی استفاده می گردد.

در زمان استفاده مداوم از الکترود مسی نقطه جوش، نوک آن جرم گرفته و به وسیله قوس مغناطیسی دفرمه شده و معیوب می شود، بنابراین جوش های داده شده دچار مشکل می گردد و فاقد کیفیت می باشد.

لذا از این دستگاه جهت تمیز کردن نوک الکترود مسی در موقع جوشکاری استفاده می گردد.

ابزار آلات بادی آرو آمریکایی بوده که توسط کمپانی اینگرسلرند خریداری شده است.