1 - قدرت:بعلت استفاده از باد، قدرت ابزار بادی به مراتب بیشتر از ابزار برقی می باشد.

2 - با صرفه بودن:با توجه به بالا بودن هزینه برق .

3 - خطر:خطرات ناشی در ابزارهای برقی همیشه در نظر می با شد، خطراتی مثل برق گرفتگی, اتصالی،آتش سوزی و …

4 - خرابی:ابزار برقی بر اثر تغییر و نوسانات برق، رطوبت، فشار، تمام شدن زغال و بسیاری از علت های دیگر می سوزد. ولی ابزار بادی این مشکلات را ندارد .

5 - هزینه:هزینه هایی که برای یک دستگاه خراب یا سوخته یک ابزار برقی صرف می کنید به مراتب خیلی بیشتر از هزینه تعمیر ابزار بادی می باشد.